Úvod

IODAG3E BOARD

Připojení napájení

Zařízení se automaticky spustí po připojení napájení. Zařízení lze napájet několika různými způsoby, které jsou zdokumentovány v Harwarové specifikaci v odstavci Napájení. Při prvním spuštění ovšem doporučujeme napájet zařízení pomocí kabelu micro USB ze zdroje s maximalním proudem alespoň 1000mA.

Po připojení USB kabelu lze pozorovat rozsvícení několika indikačních LED diod a pomalé blikání zelené diody LED modulu, které indikuje stav zařízení nepřipojeného k internetu.

Připojení k portálu

Všechna zařízení Byzance jsou nakonfigurována již z výroby, tudíž pro komunikaci s Portálem stačí k zařízení již pouze připojit ethernetový kabel. Úspěšná komunikace je indikována rychlým blikáním LED modulu.

Pokud vše proběhlo úspěšně, zařízení je připraveno na nahrání prvního programu.

Nastal-li jakýkoliv problém, zařízení jej může detekovat jedním z dalších možných blikacích kódů LED modulu.

Přidání zařízení do projektu

  1. klepnutím na ADD DEVICE otevřete diaglog pro přidání zařízení; následně zvolte Single Registration

  2. vložte hash token z nálepky či QR kódu

  3. klepnutím na ADD přidáte zařízení do projektu

Vytvoření a uložení prvního programu

V záložce CODE > CODE programs v projektu vytvořte program, který nazvěte například test. Klepnutím na program se otevře editor.

Do editoru můžeme vložit následující jednoduchý program, který vypisuje "Hello World!" přes USB emulátor sériového rozhraní:

#include "byzance.h"
USBSerial usb(0x1f00, 0x2012, 0x0001, false);
void init(){
// Hello world se vypise jednou pri startu
usb.printf("Hello world from init function\n");
}
void loop(){
// Hello world se bude vypisovat stale dokola kazdych 500 ms
usb.printf("Hello World\n");
Thread::wait(500);
}

Klepnutím na tlačítko BUILD se pokusíme zkompilovat tento program. Po úspěšné kompilaci vyskočí oznamovací bublina o úspěšné kompilaci.

Program uložíme.

  1. klepnutím na SAVE vyvoláme dialogové okno

  2. nazveme verzi - například first version

  3. klepnutím na SAVE v diaglogovém okně vytvoříme verzi

Nahrání programu do zařízení

V záložce HARDWARE klepneme na zařízení, které jsme předtím přidali do projektu.

  1. v bloku BYZANCE CODE klepneme na tlačítko MANUAL CHANGE, čímž vyvoláme dialogové okno pro manuální změnu firmware vybraného zařízení

  2. vybereme program dle názvu - v tomto případě tedy test

  3. vybereme verzi programu k uploadu - v tomto případě first version

Ověření funkčnosti

Zařízení vytvoří virtuální sériový port. Připojením na tento port pomocí terminálu zjistíme, zda zařízení odesílá požadovaný text do konzole.

Závěr

Pokud je vše funkční, není nic snazšího než vyzkoušet nějaký z našich tutoriálů, případně rovnou začít programovat s využitím Byzance API anebo mbed API.

Pokud preferujete offline programování, je zapotřebí vlastnit nějaký programátor, nastavit vlastní IDE a další. Podrobnější popsi je možnéí najít v sekci offline programování.