Zdroj restartu

Zařízení dokáže zjistit zdroj, který způsobil poslední restart. Nízkoúrovňově se jedná o čtení 7 nejvyšších bitů registru RCC->CSR mikrokontroléru. Zdrojem může být jedna z následujících 7 událostí:

  1. LPWR - vyvoláno low power management komponentou

  2. WWDG - vyvoláno window watchdogem (není použit knihovnami Byzance)

  3. IWDG - vyvoláno independent watchdogem (zaseknutí programu)

  4. SFT - vyvoláno softwarově (buď uživatel, nebo vzdáleně)

  5. POR - (power on reset) nedostatečné napájecí napětí pro start drží MCU v resetu

  6. PIN - resetováno resetovacím pinem

  7. BOR - (brown out reset) nedostatečné či nestabilní napájecí napětí v průběhu běhu mikrokontoléru způsobí reset. Hranici je možno nastavovat.

Čtení zdroje restartu probíhá pouze při prvním dotazu po startu zařízení. Dotazem je zdroj je smazán z FLASH a překopírován do RAM, kde se drží až do konce běhu zařízení. Pro všechny další dotazy v průběhu běhu zařízení se používá hodnota z RAM. Tento postup zamezuje opotřebení FLASH paměti neustálými přepisy po restartu. Zdroj restartu může obsahovat více položek najednou, pokud mezi jednotlivými dotazy proběhlo několik různých druhů restartu.