Webové rozhraní

Webové rozhraní je funkce, která je součástí každého zařízení Byzance disponujícím Ethernetem. Slouží k zjištění, konfiguraci a monitorování základních funkcí a vlastností zařízení.

Pokud je zdrojem internetu 6lowpan či GSM, zařízení je schováno za NAT a webové rozhraní není dostupné. Možné zdroje internetu jsou dále vypsány v příslušné kapitole.

Funkce webového rozhraní

Jak získat přístup do webového rozhraní

Webové rozhraní musí být povoleno a nakonfigurováno na požadovaný port. K tomu je třeba zapnout proměnnou "webview" a nastavit "webport" libovolným způsobem konfigurace zařízení. Dále musí být nastaven "netsource" na "ethernet".

V dalším kroku je třeba zjistit přidělenou IP adresu zařízení. Toho je možno docílit například při běhu firmware metodou get_ip_address().

Jednoduchý kód pro vypisování IP adresy přes sériovou linku může vypadat následovně

#include "byzance.h"
void init(){
pc.baud(115200);
}
void loop(){
printf("ip=%s\n", Byzance::get_ip_address());
Thread::wait(1000);
}

Nakonec je třeba zadat nově zjištěnou IP adresu a případný port do webového prohlížeče. Pokud je port nastaven na standardních 80, není třeba jej zadávat. Je-li proměnná "webport" nastavena na cokoliv jiného (například 1234), je třeba port zadat do prohlížeče přes dvojtečku za přidělenou IP adresu.

Adresa i s portem pak může vypadat například následovně

http://192.168.67.4:1234/