Lowpan

lowpan_credentials

Nastavení přihlašovacích údajů k síti ve formátu <název>-<klíč>. Položka <název> může být až 16 znaků dlouhá; položka <klíč> je přesně 32 znaků dlouhá, přičemž povolené znaky jsou a-f, A-F a číslice 0-9. Při uložení se převede na 16 bytů dlouhé hexadecimální číslo. Změna se projeví po restartu zařízení.

keymanager_name

char[16]

omezení

tisknutelné ASCII znaky zakončené terminační nulou

výchozí hodnota

byzance

možnost číst

ano, uživatel

možnost zapisovat

ano, uživatel

confighash

ano

keymanager_key

char[16]

omezení

tisknutelné ASCII znaky zakončené terminační nulou

výchozí hodnota

a0a1a2a3a4a5a6a7a8a9aaabacadaeaf

možnost číst

ano, uživatel

možnost zapisovat

ano, uživatel

confighash

ano