Konfigurace

alias

Alias zařízení, který si každý může nastavit pro lepší identifikaci zařízení. Změna se projeví okamžitě.

typ

char[64]

omezení

A-Z a-z 0-9. -_ a mezera

výchozí hodnota

BYZANCE

možnost číst

ano, uživatel

možnost zapisovat

ano, uživatel

confighash

ano

mac

Zjištění MAC adresy.

typ

char[32]

omezení

48 bitů; šestice dvojciferných hexadecimálních čísel oddělených dvojtečkou

výchozí hodnota

ff:ff:ff:ff:ff:ff

možnost číst

ano, uživatel

možnost zapisovat

pouze při první konfiguraci, většinou ve výrobě

confighash

ne

blreport

Bootloader report. Zapnutí, nebo vypnutí výpisu hlavičky bootloaderu do konzole. Změna se projeví po restartu zařízení.

typ

boolean

omezení

0, 1

výchozí hodnota

0

možnost číst

ano, uživatel

možnost zapisovat

ano, uživatel

confighash

ano

wdenable

Zapnutí watchdogu. Změna se projeví po restartu zařízení.

typ

boolean

omezení

0, 1

výchozí hodnota

1

možnost číst

ano, uživatel

možnost zapisovat

ano, uživatel

confighash

ano

wdtime

Nastavení periody resetu watchdogu. Změna se projeví po restartu zařízení.

typ

integer

omezení

1 - 32

výchozí hodnota

30

možnost číst

ano, uživatel

možnost zapisovat

ano, uživatel

confighash

ano

autobackup

Funkce, která zajišťuje, zajišťuje zálohu starého firmware při doručení nového. Změna se projeví při dalším updatu zařízení.

typ

boolean

omezení

0, 1

výchozí hodnota

1

možnost číst

ano, uživatel

možnost zapisovat

ano, uživatel

confighash

ano

netsource

Zdroj, odkud bere zařízení internet. Změna se projeví po restartu zařízení.

typ

enum

omezení

disabled, ethernet, wifi, 6lowpan, gsm

výchozí hodnota

ethernet

možnost číst

ano, uživatel

možnost zapisovat

ano, uživatel

confighash

ano

configured

při prvním spuštění bootloader naběhne vždy do Command režimu a čeká na konfiguraci všech parametrů. Až jsou parametry nastaveny, ''configured'' se přepne na 1 a tím se dá zařízení najevo, že je již plně nakonfigurováno a příště bude už nabíhat do normálního programu. Změna se projeví po restartu zařízení.

typ

boolean

omezení

0, 1

výchozí hodnota

0

možnost číst

ano, uživatel

možnost zapisovat

ano, uživatel

confighash

ano

reconnect

Nastavení času pro opětovné připojení k serverům, v případě chyby. Změna se projeví po restartu zařízení.

typ

32 bit unsigned integer

omezení

1 - 2147483647

výchozí hodnota

15

možnost číst

ano, uživatel

možnost zapisovat

ano, uživatel

confighash

ano

encryption

Zapnutí nebo vypnutí možnosti šifrování. Změna se projeví po restartu zařízení.

typ

boolean

omezení

0, 1

výchozí hodnota

0

možnost číst

ano, uživatel

možnost zapisovat

ano, uživatel

confighash

ano

webview

Zapnutí nebo vypnutí funkcionality webového rozhraní. Změna se projeví po restartu zařízení. Je možné aktivovat pouze pokud je netsource = ethernet

typ

boolean

omezení

0, 1

výchozí hodnota

1

možnost číst

ano, uživatel

možnost zapisovat

ano, uživatel

confighash

ano

webport

Port, na kterém bude přístupno webové rozhraní. Změna se projeví po restartu zařízení.

typ

16 bit unsigned integer

omezení

1 - 65535

výchozí hodnota

80

možnost číst

ano, uživatel

možnost zapisovat

ano, uživatel

confighash

ano

timeoffset

Slouží pro lokalizovanou práci s časem. Nastavení offsetu lokálního času RTC od UTC.

typ

32 bit unsigned integer

omezení

-43200 do 43200; vyjadřuje sekundy

výchozí hodnota

0

možnost číst

ano, uživatel

možnost zapisovat

ano, uživatel

confighash

ano

timesync

Slouží pro zapnutí synchronizace času mezi servery Byzance a RTC.

typ

boolean

omezení

0, 1

výchozí hodnota

1

možnost číst

ano, uživatel

možnost zapisovat

ano, uživatel

confighash

ano

lowpanbr

Zapnutí funkce lowpan border router. Změna se projeví po restartu zařízení.

typ

boolean

omezení

0, 1

výchozí hodnota

0

možnost číst

ano, uživatel

možnost zapisovat

ano, uživatel

confighash

ano

restartbl

Identifikátor pro restart zařízení do bootloaderu - po restartu zařízení zůstane v command režimu. Po přepnutí proměnné je třeba zařízení restartovat. Po vystoupení z bootloaderu se proměmná automaticky opět vynuluje.

typ

boolean

omezení

0, 1

výchozí hodnota

0

možnost číst

ano, uživatel

možnost zapisovat

ano, uživatel

confighash

ne

revision

Zjištění revize zařízení

typ

32 bit unsigned integer

omezení

4 byte hexadecimální číslo 0x00000000-0xFFFFFFFF

výchozí hodnota

0xFFFFFFFF

možnost číst

ano, uživatel

možnost zapisovat

pouze při první konfiguraci, většinou ve výrobě

confighash

ne

autojump

Nastavení funkce autojump. Změna se projeví po restartu zařízení.

typ

32 bit unsigned integer

omezení

10 - 2147483647

výchozí hodnota

300

možnost číst

ano, uživatel

možnost zapisovat

ano, uživatel

confighash

ano

lastpart

Poslední validní část binárky v bufferu. Informace se ukládá každých 32 partů.

typ

32 bit unsigned integer

omezení

0 - 4294967295

výchozí hodnota

0

možnost číst

ano, uživatel

možnost zapisovat

automaticky

confighash

ne

restored

Informace, jestli byl firmware obnoven kvůli dřívější nefunkčnosti.

typ

boolean

omezení

0, 1

výchozí hodnota

0

možnost číst

ano, uživatel

možnost zapisovat

automaticky

confighash

ne

keepalive

Jak často se bude udržovat spojení s MQTT brokerem (v sekundách).

typ

16 bit unsigned integer

omezení

1 - 65535

výchozí hodnota

15

možnost číst

ano, uživatel

možnost zapisovat

ano, uživatel

confighash

ano

autoreboot

Nastavení funkce autoreboot.

typ

32 bit unsigned integer

omezení

0 - 2147483647

výchozí hodnota

0

možnost číst

ano, uživatel

možnost zapisovat

ano, uživatel

confighash

ano