Omezení konfigurace

Každé zařízení je vybaveno detekcí validní konfigurace. Pokud konfigurace neodpovídá očekávaným parametrům, případně pokud je zařízení nové a nikdy nebylo nakonfigurováno, místo některých (nebo všech) položek mohou být automaticky dosazeny výchozí hodnoty.

Kontrola parametrů se děje vždy při vstupu do bootloaderu, ještě před spuštěním vlastního firmware.