Monitoring parametrů

Čas běhu zařízení

Čas běhu zařízení, neboli "uptime" je čítač, který je implementovaný v každém zařízení Byzance. Vyjadřuje počet sekund uplynulých od zapnutí zařízení. Slouží především k monitoringu stability kódu a zlepšení všeobecného přehledu o zařízení. Čítač se inkrementuje automaticky. Jeho maximální hodnota může být 2^32 - 1, tedy zhruba 136 let. Poté čítač přeteče znova na nulu.

Pokud je zařízení přepnuto do bootloaderu, ''uptime'' se neinkrementuje.

Hodnotu uptime je možno zjistit

Čas připojení k serverům

Je-li zařízení připojeno k internetu, je možno zjistit, jak dlouho od startu je připojeno k serverům. Tato položka je pojmenována "connected time". Čítač je podobně jako "uptime" implementován jako 32 bitové číslo, které se automaticky inkrementuje každou sekundu. Jeho maximální hodnota může být 2^32 - 1, tedy zhruba 136 let. Poté čítač přeteče znova na nulu.

Při každém odpojení od serverů se čítač přestane inkrementovat a resetuje se do nuly.

Hodnotu "connected time" je možno zjistit

Napájecí napětí

Každé zařízení IODA je možno napájet mnoha způsoby - záleží na konkrétním použití. Jednotlivé napájecí větve se však vždy přes usměrňovače sbíhají do jednoho bodu - v případě IODAG3E je to větev VBUS.

Sem je napojen dělič, jehož výstup PWR_MEAS je připojen do mikrokontroléru a vzorkován ADC převodníkem. Aktuální napětí ve voltech je možno získat

Napájecí napětí je však pouze orientační. Na základě zvolené větve napájení je třeba pro zjištění skutečné hodnoty k naměřené hodnotě přičíst úbytky na usměrňovací kaskádě - zhruba 0,7 voltu při průchodu každou diodou.

Teplota jádra

Symbol

Rozsah

Přesnost

Vsense

-40°C až 125°C

1,5°C

Teplotu jádra je možno získat

Referenční napětí

Symbol

Podmínky

Min

Typ

Max

Jednotka

Vrefint

-40°C - 105°C

1.18

1.21

1.24

Volty

Hodnotu referenčního napětí je možno získat