LED modul

Každé Byzance zařízení obsahuje vestavěný LED modul. Ve výchozím nastavení bez zásahu uživatele slouží k vizuální reprezentaci stavů zařízení. Funkci LED modulu lze přeprogramovat vlastní funkcionalitou. Generace IODAG3E použivá k signalizaci stavu jednu RGB LED diodu. Stavy jsou proto dány jako kombinace blikání s určitou časovou sekvencí a barvou.

Pokud je vyžadováno, uživatelský kód může převzít kontrolu nad LED modulem.

Stav CONNECTED

 • Ioda úspěšně připojený do internetu

 • rychlé blikání se střídou 50% - 200ms ON, 200ms OFF

 • barva: LED_COLOR_GREEN

Stav DISCONNECTED

 • Ioda není připojen/subscribovaný k Homerovi

 • pomalé blikání s převahou rozsvícení - 1700ms ON, 600ms OFF

 • barva: LED_COLOR_GREEN

Stav BUSY

 • Probíhá upload nové binárky, popř. záloha aktuální

 • rychlé blikání se střídou 50% - 100ms ON, 100ms OFF

 • barva: LED_COLOR_VIOLET

Stav REFUSED

 • Zařízení nemá validní přihlašovací údaje či certifikát k serveru a bylo odmítnuto

 • Dvojité krátké bliknutí, které se opakuje stále dokola (100ms ON, 100ms OFF, 100ms ON, 1600 ms OFF)

Stav ERROR/DEAD

 • LED modul bliká červeně. Většinou SOS.

 • Většinou fatalita, totální selhání nějaké komponenty, problém s pamětí, chyba která nikdy neměla nastat a podobně

Signalizace Bootloaderu

Bootloader je softwarová komponenta, která je spuštěna ještě před startem vlastního programu a disponuje vlastní vizuální signalizací. Více informací ohledně přechodu do command režimu před startem firmware či pro obnovení továrního nastavení je možno nalézt v příslušné kapitole.

Provádí-li bootloader náročnější operaci, může tuto činnost signalizovat nepravidelným blikáním.

TODO: dodat animaci nepravidelného rychlého poblikávání bootloaderu