Confighash

Confighash je speciální položka, která se automaticky přegeneruje po určitých změnách na zařízení. Umožňuje přeskočit automatický synchronizační proces se servery, čímž se zrychlí start a šetří se přenesená data. Confighash je užitečný v situaci, kdy se zařízení odpojilo a připojilo k serverům a během tohoto času se žádné nastavení, ani další softwarové parametry nezměnily.

Položky generující nový confighash

Veškeré nastavení MQTT.

Veškeré změny v lowpan přihlašovacích údajích.

Následující důležité změny v binárkách:

  • úspěšná aktualizace binárky firmware

  • úspěšné obnovení binárky firmware

  • libovolná úspěšná změna binárky bootloaderu

  • libovolná úspěšná změna binárky backupu

  • obnovení výchozího nastavení

Téměř všechny položky konfigurace nastavovatelné z Portálu.