Konfigurace zařízení

Základní informace

Všechna zařízení IODAG3E jsou konfigurovatelná. Před každou změnou výchozí konfigurace je třeba chápat synchronizační mechanismus vůči serveru a uvědomit si možné důsledky. Konfigurační parametry totiž existují na dvou místech - online v Cloudu a offline v IODAG3E.

Dojde-li ke konfliktu mezi jednotlivými konfiguračními soubory, soubor v IODAG3E je při připojení k Portálu automaticky přepsán konfigurací z Portálu. Proto je nutno konfiguraci provádět primárně přes Portál. Ostatní metody je třeba brát jako doplňkové pro případ, že bude zařízení offline.

Každá změna konfigurace generuje nový confighash. Jedná se o speciální položku, která umožňuje přeskakování synchronizace, pokud se nic nezměnilo mezi odpojením od serverů a opětovném připojení.

Výchozí hodnoty konfigurace, výjimky nereagující na confighash a možná omezení jsou popsány v článku Omezení konfigurace.

Konfigurace z Portálu

Preferovaný způsob při změně konfigurace. Přehled jednotlivých parametrů je možno nalézt v online Portálu v možnostech daného zařízení, záložka Developer Settings.

Konfigurace pomocí bootloaderu

Bootloader je firmwarová komponenta (zavaděč). Spouští se jako první po startu zařízení a rozhoduje o tom, jestli dojde ke spuštění firmware, nebo vykoná některou se svých dalších možných funkcí. Jednou z těchto z těchto funkcí je command režim, sloužící ke konfiguraci zařízení - především pokud je offline.

Konfigurace probíhá pomocí sériové linky. Dojde-li ke konfliktu mezi nastavením provedeným z Bootloaderu a z Portálu, přednost má Portál a lokální nastavení v IODA je přepsáno.

Konfigurace z Byzance API

Pro zjištění či nastavení jednotlivých konfiguračních parametrů v průběhu běhu firmware je možno využít Byzance API.

Příklad pro zjištění např. položky "Alias" může vypadat takto

#include "byzance.h"
char alias[64];
void init(){
Byzance::get_alias(alias);
printf("alias: %s\n", alias);
}
void loop(){
Thread::wait(500);
}

Stejně jako v ostatních případech, pokud dojde ke změně konfiguračních parametrů pomocí Byzance API přímo v zařízení, parametry mohou být po připojení k internetu IODAG3E přepsány konfigurací z Portálu.

Konfigurace z webového rozhraní

Webové rozhraní IODAG3E (webview) je služba, která vznikla za účelem jednodušší kontroly zařízení, monitoringu a správu firmware. Pokud je webové rozhraní zapnuto a uživatel je i s IODAG3E na stejné síti (platí pouze pro Ethernet), je možné navštívit příslušnou URL požadovaného zařízení.

Nutno brát v potaz, že lokálně provedené změny na IODAG3E mohou být přepsány Portálem při dalším připojení.