Programování HW

Tato kapitola pojednává o hardware z pohledu programátora, který se zde dozví veškeré informace, jak vytvářet programy pro základní jednotky. Programy pro tato zařízení mají svoji specifickou strukturu. Pro komunikaci s portálem a využívání dalších funkcionalit je využíváno Byzance API. Ovládání digitálních a analogových vstupů a výstupů, RTOS, komunikační rozhraní a další je využíváno MBED API. O možnostech offline programování (přímé nahrávání binárního souboru do zařízení) pak pojednává článek offline programování.