Přepínání mezi servery

Každé zařízení Byzance obsahuje mechanismus pro připojování k serverům, který umí přepínat mezi hlavním a záložním hostujícím serverem. Tento mechanismus slouží jako ochrana před možným výpadkem či nedostupnosti serveru.

1) Čeká se, až linková s fyzickou vrstvou připojí. 2) Po připojení linkové vrstvy se klient inicializuje do stavu DISCONNECTED, je mu nastaven main server a započne připojování. 3) Po určité době je pokus o připojení vyhodnocen do tří možných stavů - CONNECTED, FAILED, REFUSED 4) Pokud nastal stav CONNECTED, znamená to, že main server existuje a komunikuje. V té chvíli provede client subscribe k MQTT brookeru. 5) Nastane-li stav FAILED nebo REFUSED, proběhnou ještě 2 další pokusy o připojení (celkem tedy 3); jinak se pokračuje dále do bodu 6. 6) Opakuje se podobná situace, jako v bodu 2 - stav DISCONNECTED, nastavení tentokráte backup serveru, dočasný stav CONNECTING. 7) Pokus o připojení na backup server je vyhodnocen - CONNECTED, FAILED, REFUSED 8) Pokud nastal stav CONNECTED, znamená to, že backup server existuje a komunikuje. V té chvíli provede client subscribe k MQTT brookeru. 9) Nastane-li stav FAILED, proběhnou celkem 3 pokusy a pak se přepíná zpátky na main server 10) Výjimkou je stav REFUSED i na backup serveru. Na main se již nepřepíná připojení na backup se zkouší do nekonečna i nadále.