6LowPAN

Architektura

#TODO lepší obrázek sítě (lowpanbr + lowpan uzly)

Zařízení Border Router

Jedná se o hraniční router, který má za úkol zajistit směrování paketů z/do bezdrátové sítě. Má tedy ze své podstaty dvě komunikační rozhraní:

  • bezdrátové s technologií 6LowPAN

  • obecný vstup do Internetu (například GSM, Ethernet)

Zařízení tohoto typu samo o sobě vytváří bezdrátovou síť a je tedy jakýmsi středobodem sítě. Pro využití je nutné nakonfigurovat zařízení tak, aby byla zapnutá funkcionalita lowpanbr a byl specifikován zdroj Internetu.

Zařízení Router

Jedná se o uzel bezdrátové sítě, aktivně využívá právě jedno komunikační rozhraní. Připojuje se k již existující síti vytvořené Border Routerem. Zařízení umožňuje přeposílat datové zprávy ostatním uzlům v síti, čímž lze navyšovat oblast pokrytí.

Pro využití této funkcionality je nutné specifikovat zdroj Internetu jako 6lowpan.

Zabezpečení

Přístup k síti je zabezpečen a komunikace v rámci sítě je šifrovaná předsdíleným klíčem. Tento klíč je nutné doručit všem prvkům sítě.

Vytvoření sítě

Pro vytvoření sítě jsou potřeba alespoň dvě zařízení a to:

  • zařízení typu Border Router (IODA + WEXP)

  • zařízení typu Router (IODA + WEXP, #TODO bezdrátový prvek)

Na zařízení typu Border Router je nutné nastavit flag lowpanbr=1 a vybrat nějaký netsource (Ethernet, GSM). Dále je potřeba nastavit jméno a heslo sítě, které zařízení vytváří.

Na zařízení typu Router je nutné nastavit příslušný netsource=6lowpan a dále pak údaje k síti, ke které se má zařízení připojit (jméno a heslo totožné s nastavením na Border Router).