Konektivita

Pro plné využití IoT platformy je nutné připojit všechny její části k Internetu. Není tomu jinak ani u hardware - naše základní jednotky jsou vždy připraveny pro připojení k Internetu. Tímto je možné využít hned několik benefitů:

  • vzdálené nahrávání firmware do hardware a on-line kompilace

  • zobrazování a zpracování dat z hardwaret v cloudu

  • vzdálené ovládání hardware

Podrobnější informace o komunikaci s portálem najdete v článku Komunikace s portálem, jak přepínat mezi jednotlivými servery pak v článku Přepínání mezi servery.

Jednotku IODAG3E je možné připojit k Internetu pomocí:

#TODO nějaký marketingový obrázek s IODY, jak se připojují k portálu pomocí Ethernetu/GSM/6lowpan + posílání dat + upload binárky

Jak přepínat mezi jednotlivými zdroji Internetu základní jednotky se dozvíte v kapitole Specifikace zdroje internetu.