Technické specifikace

Přehled

Stránka se zabývá mechanickým popisem desky IODAG3E, uvádí důležité rozměry a blíže specifikuje provozní podmínky desky.

Absolute maximum ratings

Parametr

Min

Typ

Max

Napájecí napětí [V]

4.0

60.0

Napájecí proud [A]

1.2

Provozní rozsah [°C]

-40

-85

Skladovací rozsah [°C]

-40

-85

ESD (human body model) [V]

2000

Proud libovolným I/O nebo řídicím pinem [mA]

-25

25

Celkový proud přes všechny I/O nebo řídicí piny [mA]

-120

120

Jednotka IODAG3E je postavena z běžně dostupných komerčních komponent přičemž každá komponenta má výrobcem daný rozsah provozních teplot. Většina komponenta pracuje v průmyslovém rozsahu -40°C až +85°C. Použitý ethernetový budič LAN8720A-CP pracuje až od teploty 0°C nicméně lze použít i variantu LAN8720Ai-CP s rozšířeným rozsahem -40°C až +85°C. Všechny ostatní komponenty plně splňují průmyslový rozsah -40°C až +85°C.

Doporučené operační podmínky

Parametr

Min

Typ

Max

Napájecí napětí [V]

5.0

57.0

Napájecí proud [A]

0.5

1.0

Příkon v činnosti [mW]

650

800

Příkon ve spánku [mW]

100

Příkon v hlubokém spánku [mW]

#TODO 977

Proud pro RTC obvod [uA]

1

3

Jednotka IODAG3E je navržena pro přímé použití ve vnitřních a suchých prostorech bez kondenzující vlhkosti a přímých povětrnostních vlivů. Pro venkovní montáž, montáž do vlhkých a jinak náročných prostředí je vhodné jednotku uzavřít do krytu s odpovídajícím krytím (IPxx).

Rozměry a váha

Rozměry a hmotnost osazeného PCB je uvedena v horní tabulce. Jde o rozměr bez přesahu bočních konektorů (USB, ethernet).

Délka (mm)

Šířka (mm)

Výška (mm)

Váha (g)

63.0

41.0

11.5

30

Spodní tabula uvádí rozsah včetně přesahujících konektorů (USB, ethernet).

Délka (mm)

Šířka (mm)

Výška (mm)

Váha (g)

65.5

42.5

11.5

30

Rozměrový náčrtek desky IODAG3E - obrysy desky a rozmístění otvorů.
Rozměrový náčrtek desky IODAG3E - rozmístění a velikosti konektorů.