Schémata

Elektrická schémata celé jednotky IODAG3E v revizi 170725.

Sheet 1/6: Schéma vstupní napájecí části spolu se zdrojem napětí 3.3 V.
Sheet 2/6: Schéma ethernetového konektoru spolu s ESD ochranou, galvanickým oddělením a PoE.
Sheet 3/6: PHY rozhraní ethernetu spolu s napájením a signalizačními LED.
Sheet 4/6: Vývody všech portů mikrokontroléru včetně pomocných signálů a napájení.
Sheet 5/6: tlačítka, RGB LED, oscilátor, externí FLASH pamět, SWD a WEXP konektor.
Sheet 6/6: vyvedení vstupů a výstupů X a Y konektoru.