Připojení zdroje k VBAT

Zařízení IODAG3E disponuje pinem VBAT. Pokud se na tento pin přivede externím zdrojem napětí 1.65 - 3.6 Zajistí se tím udržení hodnot dvaceti backup registrů , ve kterých se může uchovávat 80 bytů uživatelských dat. Dále tento externí zdroj zachová hodnotu RTC, která by se v případě odpojení hlavního napájecího zdroje vynulovala.

Napájení je nutné připojit podle schámatu napájecí části procesoru.

Power supply schema

U pinu VBAT je kapacitor, který udrží při napájení VBAT 3.6V hodnotu RTC i při úplném odpojení zhruba na 10 sekund.