Napájení

Přehled

Základní jednotka IODAG3E disponuje hned několika možnostmi napájení pro nasazení v nejrůznějších aplikacích. Zařízení IODAG3E disponuje třemi standardními napájecími vstupy (USB, PoE a napájení z externího zdroje) a čtvrtým méně standardním vstupem s širokým rozsahem akceptovaného napájecího napětí. Všechny tři standardní varianty mohou být bezpečně použity současně a lze je zapínat nezávisle na sobě. Čtvrtou možností je použití signálu VBUS, který je vyveden na X a Y konektoru jednotky. Jeho použití není pro běžného uživatele bezpečné a není doporučené ho používat. Všechny možnosti jsou dále detailněji rozebrány.

USB

Prvním napájecím vstupem je standardní mikro USB AB konektor na těle jednotky. Kromě napájení slouží konektor pro datovou komunikaci po USB.

Technické parametry USB vstupu

 • doporučené vstupní napětí: 5.0V (+-10% dle specifikací USB)

 • doporučený proud vstupem: 0.5A

 • vstup je vybaven přepěťovou ochranou, max. vstupní napětí: 6.0V

Pozice USB konektoru na jednotce IODAG3E.

PoE

Napájení PoE (Power Over Ethernet) je napájením po datovém síťovém kabelu, bez nutnosti přivést napájecí napětí k přístroji dalším samostatným kabelem. Obecně se rozlišuje tzv. aktivní a pasivní PoE a toto zařízení je kompatibilní s oběma standardy.

Aktivní PoE

Aktivní PoE existuje ve více standardech a jedním z nich je i standard IEEE 802.3af se kterým je IODAG3E kompatibilní. Přesněji řečeno IODAG3E v revizi 170725 je kompatibilní se standardem IODAG3E IEEE 802.3af PoE Mode A. Z tohoto důvodu se pro napájení hodí aktivní switch se zmíněným standardem a nebo standardem IEEE 802.3at. Switch standardu IEEE 802.3af PoE Mode B použít v dané revizi nelze.

IODAG3E je Class 0 zařízení, tudíž přes PoE může odebírat max. 12.95W energie a akceptuje napětí od 37 do 57V.

Pasivní PoE

Zařízení akceptuje také Pasivním PoE, což v praxi znamená, že zařízení je možné napájet 6-60V na nevyužitých párech 100Mbit LAN kabelu. Jde o piny číslo 4, 5 a 7, 8 na běžném RJ45 konektoru.

Technické vlastností PoE napájení

 • rozsah vstupního napětí: 6 - 60V AC/DC

 • doporučený maximální proud vstupem: 0.5A

 • vstup je vybaven přepěťovou ochranou dimenzovanou na 60V

Pozice ethernetového konektoru na jednotce IODAG3E.

Externí zdroj

Další metodou napájení je zapojení externího zdroje do zeleného konektoru na čelní straně desky vedle ethernetového kabelu. Výhodou je široký rozsah napájecího napětí a jeho nezávislost na polaritě.

Technické vlastností vstupu externího napájení

 • rozsah vstupního napětí: 6 - 60V AC/DC

 • doporučený maximální proud vstupem: 0.5A

 • vstup je vybaven přepěťovou ochranou dimenzovanou na 60V

VBUS

Čtvrtá a nestandardní možnosti napájení je signál VBUS. Jde o signál na konektoru X a Y, jehož použití pro napájení jednotky není pro běžného uživatele bezpečné a a může vést ke zničení desky či připojeného zdroje. Na pin VBUS je možné aplikovat napětí přímo na nechráněný vstup spínaného zdroje a dosáhnout tak spuštění desky již od napětí typ. 4.0V. Současně s tímto vstupem nesmí být použit žádný z předchozích napájecích vstupů.

Smyslem je umožnit běh desky z externího 5V zdroje (typicky při vestavbě do existujícího 5V systému). Tato věc je technicky možná, nicméně není doporučována. Běžně VBUS slouží jako výstup pro napájení externích zařízení pomocí IODAG3E.

Technické vlastností napájení signálem VBUS

 • rozsah vstupního napětí: 4.0 - 60V DC (maximální limit, doporučeno spíše 57V)

 • doporučený maximální proud vstupem: 1.2A (dáno šířkou spoje, 0.6mm/18um)

 • pro použití nutno vodivě spojit pájecí propojku SJ1 (vedle tlačítka RST)