Konektor X a Y

Každá základní jednotka může mít piny X a Y konektoru zapojeny na použití mikrokontrolér STM32F437IIH6 odlišně. Tato stránka obsahuje podrobný a na typu jednotky závislý popis zapojení pinů konektorů X a Y. Jednotka IODAG3E disponuje vývody periferií jako např. UART, I2C, SPI, CAN, TIM, ADC, DAC a přesné zapojení je v tabulce níže.

Všechny tabulky jsou také ke stažení ve formátu PDF.

Rozpis periferií na X konektoru jednotky IODAG3E.
Rozpis periferiferií na první čísti Y konektoru jednotky IODAG3E.
Rozpis periferiferií na druhé části Y konektoru jednotky IODAG3E.