Serial shield

Shield slouží jako převodník mezi sběrnicemi UART - RS-232 (plně duplexní) nebo UART - RS-485 (poloduplexní).

Hardware

Zapojení X konektoru

X01

X03

X05

X07

X09

X11

X13

X15

USR

VBUS

TTL_RX

TTL_TX

X00

X02

X04

X06

X08

X10

X12

X14

3V3

GND

DIR

  • TTL_RX - slouží pro příjem na sběrnici RS-232 i RS-485

  • TTL_RX - slouží pro vysílání na sběrnici RS-232 i RS-485

  • DIR - volba směru na sběrnici RS-485

Konfigurace a zapojení

Jsou k dispozici dvě jumperové propojky:

  • J1 - volba RX pinu (vlevo RS-485, vpravo RS-232)

  • J2 - volba TX pinu (vlevo RS-485, vpravo RS-232)

  • X2 - konektor pro připojení na sběrnici RS-485

  • X3 - konektor pro připojení na sběrnici RS-232

Schema

Software

Příklad prgramu pro RS-485

#include "byzance.h"
Serial pc(X11, X09); // tx, rx
DigitalOut dir(X12);
DigitalOut ledRed(LED_RED);
int i = 0;
void init(){
pc.baud(115200);
pc.printf("Hello world from serial test\n");
}
void loop(){
ledRed = !ledRed;
dir=1;
pc.printf("serial test = %d\n", i);
dir=0;
i++;
Thread::wait(500);
}