DevKitG3

Jedná se o vývojovou desku s integrovaným zařízením IODAG3E. Deska umožňuje:

 • přímý přístup k X i Y konektoru

 • vestavěný offline programátor

 • vestavěný USB-UART převodník pro komunikaci po sériové lince

 • tři uživatelská tlačítka

 • tři uživatelské LED

DevKitG3

Použití

Připojením DevKitu k PC je vytvořeno složené USB zařízení obsahující:

 • mass storage zařízení (flashdisk) s názvem BYZG3\****_

 • virtuální sériový port

Aktualizace firmware či bootloaderu IODA binárním souborem *.bin je možno provádět pomocí drag&drop z počítače na virtuální mass storage zařízení.

Konektory

USB

Konektor má několik funkcí:

 • napájení přes USB

 • vytváří složené zařízení pro Drag'n'Drop programování a virtuální sériový port

Konektor X, Y

Rozložení pinů je stejné, jako na základní desce IODAG3E. Popis jednotlivých pinů je dostupný v dokumentaci.

Konfigurace

Jumperová propojka JPL slouží k připojení uživatelských LED následujícím způsobem:

 • Y12 - UL1 (zelená)

 • Y13 - UL2 (modrá)

 • Y14 - UL3 (červená)

Jumperová propojka JPB slouží k připojení uživatelských tlačítek následujícím způsobem:

 • UB1 - Y04

 • UB2 - Y05

 • UB3 - Y06

Jumperová propojka JPP slouží k připojení programovací rozhraní a UART k zařízení IODA:

 • DevKit/IODA SWCLK

 • DevKit/IODA SWDIO

 • DevKit/IODA nRST

 • DevKit RX - IODA TX

 • Devkit TX - IODA RX

Pro složitější operace je možno využívat MSD příkazy, či aktualizovat firmware zařízení DAPlink.