Hardware

Stránka se zabývá popisem hardware vyvinutý pro testování Byzance platformy a realizaci zejména jednoduchých demo projektů bez zákaznických úprav hardware. Hardware rozdělujeme do tří skupin podle jeho účelu: základní jednotky, rozšiřující moduly a ostatní. Dílčí podkapitoly se věnují popisu podrobněji a přináší informace o účelu a funkcionalitě, napájení, vstupech a výstupech a případně ukazují konkrétní zapojené.

Mezi základní jednotky se řadí samostatně fungující plnohodnoté prvky schopné připojení do cloudu. Mají programovatelné vstupy a výstupy a po napojení jednotek na cloud slouží jednotky jako IoT prvky. Příkladem takové jednotky je IODA.

Základní jednotka IODAG3E. Vlevo pohled ze strany součástek, vpravo spodní strana.

Na základní jednotky se připojují rozšiřující moduly. Smyslem rozšiřujících jednotek je přinést konkrétní funkcionalitu bez nutnosti vyvíjet vlastní hardware. Jedná se o předpřipravené desky, které se pouze připojí na základní jednotky a bez dodatečné kabeléže nebo drátování na nepájivém poli lze vyzkoušet intereakci s reálným světem. Těmto jednotklám se alternativně říká shieldy. Jmenovitě jde například o Meteo shield se senzory teploty, tlaku, relativní vlhkosti nebo intenzity osvětlení nebo Serial shield pro připojení dalších zařízení komunikujících přes RS232/RS485 sběrnici.

Rozšiřující jednotka Meteo shield. Vlevo pohled z horní strany, vpravo spodní strana.

Třetí skupinu tvoří hardware nepatřící ani do jedné z předchozích kategorií a jde aktuálně o hardware zjednodušující vývoj firmware a testování Byzance platformy. Především jde o vývojářský kit DevKitG3 s věstavěným programátorem/debugerem a převodníkem seriové linky na USB a s vyvedenými konektory pro pohodlnější práci. Dále je k dispozici sestava pro automatizované testování a konfigurování hardware a nebo pouze malá doplňková deska s programátorem a debugerem.

Vývojářská deska DevKitG3 ze strany součástek bez osazené základní jednotky.